Đăng ký Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam

NẾU QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN

Bước 1: Click vào chữ đăng nhập (hình bên)

Bước 2: Nhập Email và mật khẩu tài khoản của Quý đồng nghiệp (hình bên)

Bước 3: Nhấp vào chi tiết (Hình bên)

Bước 4: Lựa chọn số năm gia hạn, tích vào ô đồng ý và nhấn gửi đăng ký.

Bước 5: Chuyển khoản đúng số tiền mà Quý đồng nghiệp đã đăng ký ở bước 4 vào số tài khoản của Hội

- Tên tài khoản: Hội Hô hấp Việt Nam

- Số tài khoản VNĐ: 0021000066888/ Số tài khoản USD: 0021370066888,

- Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank – chi nhánh Hà Nội.

- Nội dung chuyển (VD): NGUYENANHTUAN PHI HOI VIEN VNRS 2022

Bước 6: Chụp ảnh minh chứng đã chuyển khoản và gửi ảnh qua Zalo 0367 969 431 kèm theo ND như sau: Tên Quý đồng nghiệp, số điện thoại và số năm gia hạn.

 

NẾU QUÝ ĐỒNG NGHIỆP CHƯA CÓ TÀI KHOẢN

Bước 1: Click vào chữ đăng ký (hình bên)

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nhấn đăng ký (hình bên)

Bước 3: Nhấp vào chi tiết (Hình bên)

Bước 4: Lựa chọn số năm gia hạn, tích vào ô đồng ý và nhấn gửi đăng ký.

Bước 5: Chuyển khoản đúng số tiền mà Quý đồng nghiệp đã đăng ký ở bước 4 vào số tài khoản của Hội

- Tên tài khoản: Hội Hô hấp Việt Nam

- Số tài khoản VNĐ: 0021000066888/ Số tài khoản USD: 0021370066888,

- Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank – chi nhánh Hà Nội.

- Nội dung chuyển (VD): NGUYENANHTUAN PHI HOI VIEN VNRS 2022

Bước 6: Chụp ảnh minh chứng đã chuyển khoản và gửi ảnh qua Zalo 0367 969 431 kèm theo ND như sau: Tên Quý đồng nghiệp, số điện thoại và số năm gia hạn.

   

 

Chia sẻ trên: