Thư viện

Tra cứu bài báo cáo theo Hội nghị
Stt Tên Hội nghị Số bài báo cáo Tra cứu
1 2024 | Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 27
2 2024 - Thực hành về chức năng hô hấp 5
3 2023 | Hội nghị khoa học Hội Hô hấp Việt Nam - Hội Phổi Pháp Việt 171
4 2023 - Nhiễm khuẩn hô hấp trên - Từ lâm sàng đến cá thể hoá điều trị 1
5 2023 - Quản lý toàn diện bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen 4
6 2023 - Lựa chọn thuốc hiệu quả & an toàn trong quản lý Hen & COPD tại tuyến cơ sở 2
7 DU 2021 32
8 2023 - Đo chức năng hô hấp 15
9 2022 - Cập nhật kiến thức hô hấp Nhi khoa cho BS tuyến huyện 7
10 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2022 102
11 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp VIệt Nam năm 2021 74
12 Điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 6
13 2021 - Quản lý Hen và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiệu quả tại tuyến cơ sở 2
14 2021 - Điều trị COVID-19 và di chứng phổi sau COVID-19 4
15 Docquity 2021 3
16 Hội thảo hướng ứng ngày Hen toàn cầu năm 2021 3
17 Hội nghị khoa học thường niên Hội hô hấp Việt Nam năm 2020 125
18 Hội thảo trực tuyến: Xơ phổi vô căn 3
19 Hội thảo trực tuyến: Quản lý Hen hiệu quả 1
20 Hội nghị khoa học Hội Hô hấp Hà Nội 2019 18
21 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2019 102
22 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2018 56
23 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2017 142
24 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2016 47