HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hội Hô hấp Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, Toà B, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - Số 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3629 1207. Email: hoihohapvietnam@gmail.com

Xin cảm ơn !

Chia sẻ trên: