Báo cáo tại Hội nghị

Chú ý: Để download tài liệu, Quý vị cần là Hội viên chính thức. Chi tiết xem tại: Quyền lợi Hội viên

Tìm thấy 15 kết quả
Stt Tên bài báo cáo Người báo cáo Số lượt tải Tải về
1 Hô hấp ký PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan 76 Tải về
2 Khoá học cập nhật Hô hấp ký (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 47 Tải về
3 Chỉ định và chống chỉ định lâm sàng (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 39 Tải về
4 Chuẩn bị bệnh nhân và thực hiện đo (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 31 Tải về
5 Tiêu chuẩn chấp nhận được và lặp lại theo ATS-ERS (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 30 Tải về
6 Định chuẩn và kiểm soát chất lượng hô hấp ký (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 30 Tải về
7 Diễn giải tiêu chuẩn kỹ thuật ERS-ATS cập nhật 2021 (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 30 Tải về
8 Diễn giải tiêu chuẩn kỹ thuật ERS-ATS cập nhật 2021 (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 27 Tải về
9 Định chuẩn và kiểm soát chất lượng hô hấp ký (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 24 Tải về
10 Lựa chọn phương trình tham chiếu (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 23 Tải về
11 Chỉ định và chống chỉ định lâm sàng (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 22 Tải về
12 Khoá học cập nhật Hô hấp ký (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 22 Tải về
13 Tiêu chuẩn chấp nhận được và lặp lại theo ATS-ERS (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 19 Tải về
14 Lựa chọn phương trình tham chiếu (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 18 Tải về
15 Chuẩn bị bệnh nhân và thực hiện đo (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 18 Tải về