Báo cáo tại Hội nghị

Chú ý: Để download tài liệu, Quý vị cần là Hội viên chính thức. Chi tiết xem tại: Quyền lợi Hội viên

Tìm thấy 3 kết quả
Stt Tên bài báo cáo Người báo cáo Số lượt tải Tải về
1 Lê Thị Tuyết Lan - Cập nhật GINA 2021 PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan 139 Tải về
2 Phan Thu Phương - Làm thế nào để quản lý hen tốt PGS.TS. Phan Thu Phương 28 Tải về
3 Chu Thị Hạnh - Thực trang kiểm soát hen PGS.TS. Chu Thị Hạnh 28 Tải về